پرهامپرهام، تا این لحظه: 6 سال و 11 ماه و 22 روز سن داره

پرهام گمپ گل مامان و بابا

شیرین زبوووونم

1394/11/5 23:05
نویسنده : مامان ریحانه
305 بازدید
اشتراک گذاری

گل پسرم تمام لحظاتت زعفرونی

نیلوفر گونه و ناب عزیزم

عزیز مامان. فندوق مامان. نفس مامان

شبا که توی اتاقت میخوابی. به تختت یه زنگ بی سیم وصل کردم اگه نصف شب کارم داشته باشی با انگشت کوچول موچولوت زنگ میزنی منم خودم بهت میرسونمقلب

طرفدار تیم پرسپولیس شدی و باباجون بهت یاد دادن به رنگ آبی میگی آبی کلومیخنده

بابا هم بهت یاد داده و همش میگی

پرشپولیش چیکارش میتنه. سولاخ سولاخش میتنه یا اینکه میگی

واوای وای وای ای پرشپولیش حمله حمله حملههورا

روزایی که قراره نانا بیاد خونمون شب زود میخوابی میگی بلم بخوابم ساعت شیش نانا میادنیشخند

وقتی که از عمد یه کار اشتباه انجام میدی میگی شیطون گولم زدبغل

در حیاط پایین زدی به هم مامان فاطمه ازت پرسیدن چکار کردی؟گفتی هیچی پسل بدی شدمخنده

تکه کلامت اینه که هر کاری ما میکنیم بهمون میگی

حواست نبود؟نیشخند

یا اگه کار اشتباه کنی و میخوای ... کنی میگی حواسم نبودچشمک

و عادت داری سریع معذرت خواهی میکنی زود میای بوسمون میکنی و میگی متاسفم و بهمون میگی اخم نکن دیگهلبخند

اگه توی پارک کسی بهت بخوره یا موقع ماشین بازی ماشینت به ماشینمون بخوره میگی

آقاااا چیکار میتونیخنده

الهی من به قربون شیرین زبونیااااات برم

 بغلبغلبغل

 

 

 

 

پسندها (0)
شما اولین مشوق باشید!

نظرات (0)